Bobathova metoda


Bobathova metoda u imobilních a hospitalizovaných pacientů s neurologickou diagnosou, po cévních mozkových příhodách, úrazech páteře, atp. ,,návod“, jak zacházet s pacientem, reedukovat jeho každodenní činnosti a resocializovat jej využití rotací a kontraktací trupu, pánve i končetin, př. pro snížení spasticity, uvědomování si postižené strany, sebe sama v prostoru podpora soběstačnosti