Fyzioterapeut

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.
registrovaný fyzioterapeut s osvědčením pro výkon bez odborného dohledu
Studium:

2002 – 2006 Lékařská fakulta UP v Olomouci (Téma závěrečné diplomové práce: Mm. pectorales: vývojový a funkční význam pro posturu čl.)

2000 – 2002 Vyšší odborná zdravotní škola Merhautova Brno

1992 – 2000 Biskupské Gymnázium ve Žďáře nad Sázavou

Od 2001 praxe v oboru:

1 rok Vojenská fakultní nemocnice Brno

2 roky Trend Vozíčkářů Olomouc a ambulance Novosáhlovi, osobní asistence handicapovaných

3 roky soukromá ambulance Rehabilitace a Regenerace s.r.o, Chrudim

12 let vlastní praxe jako fyzioterapeut s Osvědčením k výk.zdrav. povolání bez odbor.dohl.

Pasivní odborná činnost:

absolvent odborných kurzů (Difererenciální diagnostika funkčních poruch, Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce, Kraniosakrální terapie, Pilates Instructor aj)

Aktivní odborná činnost:

od 2007 soukromá externí rehabilitace na LDN Chrudims. nemocnice (Bobath + edukace příbuzných)

od 2008 otevřené diskuze pro Nadaci Žena ČSZ (problematika polymorbidity, artrózy aj.)

2006 - 2013 školení trenérů licence ,,C“ pro MFK Chrudim (Anatomie, rekondice, stretching)

2010 přednáška na konferenci Rehabilitační omladina Dolní Lipová – lázně 2010 (Iatrogenní postižení řešené metodikou Klappova lezení)

2012 přednáška na čtvrtém ročníku celosvětového EB BASF Safety Day (Problematika sedavého zaměstnání, ergonomie sedu, autoterapie)

Člen UniFy.

Mimooborové aktivity:

taneční (členem Sagitty Žďár nad Sázavou a organizace Festivalu Divadlo, pohyb, tanec, vedoucím tanečního oboru DDM Nové Město na Moravě, členem Banda Brno a TAS Olomouc, TŠ a TD H.Machové Pardubice a účast + sponzor International Festival Jazz Dance Open VČD Pardubice, lektorem Afro a Expressive dance Zábřeh na Moravě, JazzPilates V Chrudimi a Nasavrkách).

hudební (djembe, kytara, příčná flétna)

výtvarné (výstavy Žďár nad Sázavou, Nasavrky, Pardubice; autorské ilustrace a poezie)


Kdo je to fyzioterapeut?

Fyzioterapeut je ten, kdo by měl spolu s pacientem pojmenovávat jeho obtíže, přiznat si je a pochopit, společně s ním hledat cestu k jejich léčbě. A hlavně k nezávislosti na veřejném zdravotnictví.

Fyzioterapeut je ten, kdo zahájí terapii teprve po důkladném vyšetření. Je-li tomu naopak, je plýtvání času, sil a peněz jeho koníčkem.

Fyzioterapeut je ten, který jde příkladem v přístupu ke zdraví. Zdraví vlastního a zdraví ostatních. Je-li tomu jinak, měl by spíše prodávat zeleninu nebo noviny.

Fyzioterapeut je ten, kdo je schopen rozlišit vznik, interpretaci a presentaci své bolesti. Není-li schopen, pak nezná své tělo a jeho terapie je exhibicí.

Fyzioterapeut je ten, kdo si neví rady s pacientkami užívajícími hormonální antikoncepci. Tyto pilulky znamenají pro ženu především ztrátu vnímání vlastního těla, odosobnění sebe sama a zcela jinak nastavený režim vzniku a presentace bolesti nejen v pánevní oblasti. Už jen tím je jakékoliv terapeutické snažení prací pokus - omyl. Totéž platí pro současnou gynekologii.

Fyzioterapeut ví, že alkohol a cigarety jsou projev ztráty kontroly nad sebou samým. A to nejen po opici.

Fyzioterapeut se snaží docílit jednoduchosti. I přesto, že takový cíl je nejsložitější.

Největším nepřítelem fyzioterapeuta je zvyk. Jeho i pacientův.

Fyzioterapeut je terapeutem, nikoliv "výrobcem LTV" (léčebné tělesné výchovy). Takovou výrobu ponechejme zdravotním pojišťovnám.


Mýty ve fyzioterapii:

Pacient je ten, který je nemocný.

Nemocnému říkáme pacient a toho je nutno vždy léčit.

Fyzioterapeut masíruje.

Fyzioterapeut je vždy zdravý člověk a všemu, co říká, věří, vše, co předkládá, sám umí.

Bolest se musí rozcvičit. Čím větší bolest, tím lepší účinek.

Tam, kde cítím bolest, tam vězí problém.