Příspěvky,
přednášky

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

- listopad 2006 -2013: Školení trenérů licence "C"

Téma: Anatomie, fyziologie svalů a pohybu, stretching

Téma: Péče o páteř z pohledu fyzioterapie a problematika sedavého
zaměstnání.

Téma: Pár slov o fyzioterapii z pohledu studenta tohoto oboru a
pohledu soukromého terapeuta.

- prosinec 2010: Přednáška na konferenci Rehabilitační omladina Dolní Lipová – lázně, 2010
Spolupráce

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie. Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

Chrudimský deník

Chrudimský deník

.

Edot

Edot s.r.o.

webmaster

.