CvičeníSkupinové

cvičíme úterý a pátek

hlaste se nejlépe telefonicky: 722 788 716 (popř. e-mailem: info@eva-tomkova.cz)
skupinové cvičení bude od září probíhat tělocvičně Nasavrky

.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

Pilates


       cvičíme v úterý a pátek


       ceník cvičení


- metodika pro uvědomění si vlastního těla a svých chybných stereotypů získaných v denním

    životě

- sleduje kvalitu držení těla, fyziologii pohybu a preciznost provedení

- symetrizuje a stabilizuje svalovou aktivitu trupu, pánve a končetin

- vyžaduje práci s dechem a pánevním dnem

cvičení v uzavřených skupinách minimálně 2 a max. 6 lidí.
každá skupina je vždy uzavřena na 10 lekcí, které na sebe navazují. Během cvičení lze jedna
absence nahradit a to hostováním v kterékoliv jiné skupině nebo v letních měsících (viz kalendář).
Po skončení série deseti lekcí je otevřena další případným dalším zájemcům:


.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

Klappovo lezení, cvičení dle Klappa


       - cvičíme každé úterý a pátek


       - 100 ,- / 60 min


- metoda využívaná hlavně u skoliotických dětí a osob s významným vybočením páteře a

    zvláštním držením těla

- vychází z teorie spirální dynamiky páteře a respektuje vývojové aspekty lidské lokomoce

    polohou na čtyřech a jejími individuálně volenými variantami

- mobilizuje dané segmenty páteře a vede ke korekci její křivky

- facilituje dech a vyžaduje koncentraci na pohyb

- nutné "chrániče" loktů a kolen: dlouhé podkolenky na ruce a tepláky, popř. vyrobené nebo

    sportovní chrániče

cvičení v otevřených skupinách
nutná vstupní diagnostika

.Individuální

probíhá v prostorách fyzioterapie
typ cvičení, doba a cena se řídí vstupním vyšetřením a cílem terapie

.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

Pilates


- individuálně modifikovaná metodika pro uvědomění si vlastního těla a chybných stereotypů

- specificky upravuje držení těla a kvalitu pohybu

- symetrizuje a stabilizuje svalovou aktivitu trupu, pánve a končetin

- vyžaduje práci s dechem a pánevním dnem


.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

Cvičení na míčích


- na velkých a malých míčích (overballech)

- využití balance ke stabilizaci trupu, pánve a končetin, jejíž obtížnost je dávkována velikostí

    míče, danou polohou a opakováním

- k protažení specifických svalových skupin

- k relaxaci a uvolnění

- ke korekci držení těla


.

Eva Tomková fyzioterapeut v Chrudimi, léčebná rehabilitace a fyzioterapie.

Klappovo lezení, cvičení dle Klappa


- metoda využívající především různé varianty polohy na čtyřech - nutné ,,chrániče“ loktů a

    kolen: dlouhé podkolenky na ruce a tepláky, popř. vyrobené nebo sportovní chrániče

- vychází ze spirální dynamiky páteře a respektuje vývojové aspekty lidské lokomoce

- mobilizuje dané segmenty páteře a vede ke korekci její křivky

- facilituje dech a vyžaduje koncentraci na pohyb