Kabatova metoda


- principy PNF (Kabatova metoda) = Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace technika používaná zejména u neurologických diagnóz, u imobilních a nesoběstačných osob technika využívající asistovaný rotační a spirálovitý pohyb pro stimulaci nervosvalového aparátu na úrovni neurofyziologie podpora znovunastavení takové svalové aktivity, která umožní provést pohyb samostatně a cíleně podpora samostatnosti a sebeobsluhy