Terapie


Vstupní diagnostika

60 - 90 minut
pohmatem (palpační)
pohledem (aspekční)
podrobná anamnéza, konzultace
závěr vyšetření a doporučení: návrh terapie, režimová opatření
základy autoterapie

Individuální terapie

30 - 90 minut
hlavní techniky

- Kraniosakrální terapie (KST)

- Klappovo lezení

- Pilates

pomocné techniky

- měkké techniky (Lewit, Kolář) ovlivňující kůži, podkoží, fascii a svaly

- uvolňování jizvy

- somatoemocionální uvolnění

facilitační techniky

- principy PNF (Kabatova metoda)

- centrace klíčových kloubů a páteře

- práce s dechem

- Bobathova metoda

Kontrolní vyšetření

- kontrola stavu po terapii

- srovnávací vyšetření pohledem i pohmatem, testy

- zhodnocení postupu a průběhu terapie a navázání příp. další spolupráce

Pravidelná spolupráce

- probíhá po dohodě dle terapeutického plánu, dle možností a podmínek pacienta

- nejčastěji pro prevenci dalších bolestivých atak

- korekce domácího cvičení, konzultace

- cenově méně náročná